Opleiden
Opleiden
Onder aansturing van een hovenier onderhoud je sport- en instellingsterreinen, bedrijfstuinen en parken. Vanuit de basislocatie in Bunnik ga je met een bus naar je klus. Je doet en leert allerlei werkzaamheden, zoals maaien, snoeien en schoffelen maar ook het ondersteunen bij het aanleggen van een tuin. Ze zijn afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden. Er wordt zowel gewerkt met klein gereedschap als met grotere machines. 
De hoveniers ondersteunen je bij verschillende activiteiten en ontwikkelen je hoveniersvaardigheden. Ze geven jou les in de praktijk. Je wordt ook door een jobcoach ondersteunt. Samen met je jobcoach beschrijven en evalueren jullie de leerdoelen. De jobcoach bewaakt de voortgang van de leerdoelen. De jobcoach loopt af en toe met je mee om te kijken hoe het gaat.
Je krijgt cursussen voor specifiek machinegebruik. In samenwerking met Yuverta in Houten organiseren we een groenopleiding voor je.
Wil je meer weten over de opleiding? Klik dan op de onderstaande knop. 
Meer lezen
Green to Grow B.V. Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp Realisatie: Klok Software